close Перейти на сторінку
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів "Екологічна безпека держави"

e-mail: youth_for_nature@ukr.net

044-406-74-52, 067-498-38-73
Радомська Маргарита Мирославівна

Всеукраїнський конкурс студентів і молодих вчених
"Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні"

Всеукраїнський конкурс студентів і молодих вчених «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні» проводиться щорічно з метою активізації наукової роботи студентів, аспірантів та молодих учених як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів, аспірантів та молодих учених до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

Основними завданнями Конкурсу є:

- виявлення та розвиток обдарованих студентів, аспірантів та молодих учених, сприяння реалізації їх здібностей;

- стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;

- формування творчого покоління молодих науковців та практиків для вирішення екологічних проблем на усіх рівнях від локального до національного;

- пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;

- активізація науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та молодих учених;

- формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

У Конкурсі можуть брати участь студенти та аспіранти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно та науково-дослідних установ від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах, а також молоді учені віком до 35 років.

Вконтакте
Одноклассники
Google+
LinkedIn