e-mail: youth_for_nature@ukr.net

044-406-74-52, 067-498-38-73
Радомська Маргарита Мирославівна

Всеукраїнський конкурс студентів і молодих вчених
"Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні"

Новини

04.04.2016
Оголошення про проведення ІІ Всеукраїнського конкурсу «МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2016»

Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут Екологічної безпеки, кафедра екології запрошують до участі у ІІ Всеукраїнському конкурсі (згідно листа МОН України № 14.1/10-2981 від 17.09.14 р.):

«МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2016»

Організатори конкурсу: Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет, Навчально-науковий Інститут екологічної безпеки, кафедра екології, Український науково-дослідний та навчальний центр хіммотології та сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин та Спілка хіммотологів.

Конкурс проводиться за такими номінаціями:

• Антропогенна діяльність та вплив зміни клімату на довкілля.

• Оцінка стану довкілля, екологічні бази даних та прогнозування розвитку природно-техногенних процесів.

• Дистанційне зондування Землі та геоінформаційні технології в невиснажному природокористуванні.

• Глобальний інвайронменталізм, екологічна освіта та культура.

• Оцінка екологічних ризиків та екоуправління.

• Ідентифікація джерел забруднення та оцінка стану водних об'єктів.

• Водопостачання, водовідведення, технології очистки забруднених вод.

• Збереження біотичного різноманіття та формування екомережі.

• Екологічно чисті технології та збалансований розвиток суспільства.

• Відновлювані джерела енергії та енергоефективність.

• Хіммотологія, альтернативні та перспективні моторні палива.

• Екологічна безпека у транспортній галузі.

• Екобезпека урбоекосистем, екологічні рішення для комунального господарства.

• Поводження з відходами, полігони твердих побутових відходів.

• Рециклінг і утилізація літаків і спецавтотранспорту.

Вимоги до учасників конкурсу та конкурсних робіт. До участі в конкурсі допускаються представники екологічних організацій, інститутів та науково-дослідних установ у сфері охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження, Національної академії наук, технікумів, вищих навчальних закладів України (віком до 35 років).

Конкурсні роботи виконані українською, російською або англійською мовами, приймаються в паперовому вигляді (один екземпляр обсягом 20-40 сторінок).

Усі витрати, пов’язані з участю у Конкурсі, бере на себе вищий навчальний заклад або організація, представником якої є учасник конкурсу.

Порядок проведення конкурсу. Усі роботи, що надійдуть на адресу оргкомітету у встановлений термін (25 жовтня 2016 р.), на першому етапі будуть розглянуті спеціально створеною комісією, до складу якої увійдуть представники кафедри екології Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету та незалежні експерти зі сфери охорони навколишнього середовища, у термін до 20 листопада 2016 р. За результатами оцінки конкурсною комісією автори найкращих робіт будуть запрошені на кафедру екології Національного авіаційного університету для участі у конференції, що відбудеться у грудні 2016 р. (другому турі конкурсу), де зможуть виступити з доповідями про результати проведеного наукового дослідження за темою конкурсної роботи.

Нагородження учасників конкурсу. Переможці І-го етапу конкурсу в кожній номінації будуть нагороджені грамотами, а переможці ІІ-го туру отримують почесні дипломи та подарунки.

<<Повернутися до новин>>