e-mail: youth_for_nature@ukr.net

044-406-74-52, 067-498-38-73
Радомська Маргарита Мирославівна

Всеукраїнський конкурс студентів і молодих вчених
"Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні"

Номінації конкурсу

Перелік номінацій, з яких проводиться Конкурс, складається з таких напрямів:

• Антропогенна діяльність та вплив зміни клімату на довкілля.

• Оцінка стану довкілля, екологічні бази даних та прогнозування розвитку природно-техногенних процесів.

• Дистанційне зондування Землі та геоінформаційні технології в невиснажному природокористуванні.

• Глобальний інвайронменталізм, екологічна освіта та культура.

• Оцінка екологічних ризиків та екоуправління.

• Ідентифікація джерел забруднення та оцінка стану водних об'єктів.

• Водопостачання, водовідведення, технології очистки забруднених вод.

• Збереження біотичного різноманіття та формування екомережі.

• Екологічно чисті технології та збалансований розвиток суспільства.

• Відновлювані джерела енергії та енергоефективність.

• Хіммотологія, альтернативні та перспективні моторні палива.

• Екологічна безпека у транспортній галузі.

• Екобезпека урбоекосистем, екологічні рішення для комунального господарства.

• Поводження з відходами, полігони твердих побутових відходів.

• Рециклінг і утилізація літаків і спецавтотранспорту.

Вконтакте
Одноклассники
Google+
LinkedIn