e-mail: youth_for_nature@ukr.net

044-406-74-52, 067-498-38-73
Радомська Маргарита Мирославівна

Всеукраїнський конкурс студентів і молодих вчених
"Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні"

Порядок подання та оцінювання робіт

Конкурс включає наступні етапи:

1. Розсилка запрошень – травень-червень кожного календарного року.

2. Прийом конкурсних робіт – вересень-жовтень.

3. Оцінювання конкурсних робіт – листопад (заочний етап).

4. Підсумковий семінар учасників конкурсу – грудень.

Учасники надсилають друковані роботи на розгляд конкурсної комісії протягом зазначеного періоду поштою у одному екземплярі разом з анкетами усіх авторів.

Після завершення прийому робіт секретар передає їх конкурсній комісії, що включає окремих спеціалістів за кожною номінацією (не менше двох) для встановлення рівня відповідності роботи.

Протягом заочного етапу конкурсна комісія розглядає подані наукові роботи та приймає рішення. Перелік рекомендованих до другого етапу робіт затверджується колегіально членами конкурсної комісії та оформлюється протоколом.

Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її складу) на підставі рішень експертів та відкритого обговорення більшістю голосів приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос голови є вирішальним.

За результатами рецензування та обговорення усі роботи об’єднуються у рейтинговий список, доступ до якого є відкритим.

Авторам кращих наукових робіт конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у представленні робіт і в урочистому нагородженні.

Конкурсна комісія веде реєстр студентських наукових робіт з метою виключення можливості повторного подання їх на Конкурс.

Документація з проведення другого туру Конкурсу зберігається у Національному авіаційному університеті протягом трьох років.

Вконтакте
Одноклассники
Google+
LinkedIn