e-mail: youth_for_nature@ukr.net

044-406-74-52, 067-498-38-73
Радомська Маргарита Мирославівна

Всеукраїнський конкурс студентів і молодих вчених
"Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні"

Вимоги до наукових робіт

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів, аспірантів та молодих учених (не більше 2 авторів) з чітко виражених прикладних проблем у межах вище зазначених номінацій, що є пошуковими за своїм характером.

Наукові роботи студентів, аспірантів та молодих учених, що є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

• текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4;

• обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 50 сторінок (у середньому 25-40 сторінок);

• робота повинна мати 2 титульні сторінки: перша містить лише назву роботи і номінації, на яку вона подається, а друга оформлюється згідно стандартних вимог до оформлення титульних сторінок наукових робіт, де вказується назва навчально закладу, тема, автори та рік виконання роботи;

• робота повинна містити план, список використаної літератури, анотацію та реферат, у якому зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження, теоретичну частину, методику виконання роботи, основні результати їх аналіз та висновки;

• до наукової роботи додається анкета, підписана авторами роботи (на кожного автора окремо;

• креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи виконуються українською, російською або англійською мовами.

Вконтакте
Одноклассники
Google+
LinkedIn