e-mail: youth_for_nature@ukr.net

044-406-74-52, 067-498-38-73
Радомська Маргарита Мирославівна

Всеукраїнський конкурс студентів і молодих вчених
"Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні"

Результати конкурсу

Результати оцінювання робіт-учасників І Всеукраїнського конкурсу
«МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2015»
Місце
Прізвища авторів Назва роботи Установа Науковий керівник
Номінація 2
Оцінка стану довкілля, екологічні бази даних та прогнозування розвитку природно-техногенних процесів
1 Судак Оксана Петрівна Експериментальне дослідження якості атмосферного повітря м. Дніпродзержинська та його вплив на людину Дніпродзержинський енергетичний технікум -
2 Страва Таїсія Владиславівна Дослідження стану атмосферного повітря Святошинського району міста Києва методом ліхеноіндикації НАУ Радомська М.М., к.т.н., доц., кафедра екології
3 Михайленко Владислав Іванович, Денисенко Олександра Олександрівна Оцінка стану водопровідних вод деяких міст України та південних країв Одеський державний екологічний університет Федорова Г.В., к.х.н., доц., Шепеліна С.І., асистент кафедра хімії навколишнього середовища
4 Карташ Юлія Сергіївна Dust pollution of urban green infrastructure and its consequences НАУ Радомська М.М., к.т.н., доц., кафедра екології
5 Трофімов Ігор Леонідович Прилад контролю зміни хімічного складу і температури навколишнього середовища НАУ -
6 Біленко Катерина Михайлівна Антропогенний вплив на підземну гідросферу та принципи раціонального використання водних ресурсів Дніпродзержинський енергетичний технікум -
Номінація 3
Дистанційне зондування Землі та геоінформаційні технології в невиснажному природокористуванні, екоуправління
2 Рябко Едуард Едуардович Інформаційне забезпечення функціонування та моніторингу РЛП „Равське Розточчя” Лівьвська політехніка Мокрий В.І., д.т.н., доц., Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола
Номінація 4
Глобальний інвайронменталізм, екологічна освіта та культура
2 Щербина Юлія Ростиславівна Садиба Тропініних – центр екологічної освіти регіонального ландшафтного парку „Приінгульський” Чорноморський державний університет ім. Петра Могили Патрушева Л.І, к.геогр.н., доц., кафедра екології та природокористування
3 Нагорська Вікторія Віталівна Роль екологічної свідомості та освіти молоді у вирішенні екологічних проблем м. Житомир Житомирський національний агроекологічний університет Ваярко Р.А., к.с.-г.-н., доц., кафедра охорони довкілля та збалансованого природокористування
Номінація 5
Оцінка екологічних ризиків забруднення водних об'єктів
1 Кошлякова Тетяна Олексіївна Техногенно обумовлені зміни еколого-геохімічного стану підземних вод сеноман-келовейського водносного комплексу на території м.Києва у процесі тривалої експлуатації ДУ „Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України” Долін В.В., д.геол.н., проф., завідувач відділу біогеохімії
2 Божко Віталій Анатолійович, Горват Валерія Юріївна Екологічні проблеми Нижнього Дніпра та можливі шляхи їх вирішення Херсонський гідрометео-рологічний технікум Одеського державного екологічного університету Зарудня Г.М., викладач вищої категорії
3 Ширшова Вероніка Олександрівна Оценка техногенного воздействия на водоносній горизонт г. Одессы Одеський національний політехнічний університет Нарійчук Ф.Д., к.б.н., проф., кафедра технології неорганічних речовин і екології
Номінація 6
Ідентифікація та оцінка точкових джерел забруднення водних об'єктів
3 Кривицька Маргарита Ігорівна, Кузьміна Ірина Сергіївна Дослідження залежності частоти сердечних скорочень Daphnia Magna від концентрації токсиканта Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Крайнов О.М., д.г.н., доц., кафедра екологічної безпеки та екологічної освіти
Номінація 7
Водопостачання, водовідведення, технології очистки забруднених вод
1 Дзюба Ганна Валеріївна Дослідження сорбції іонів заліза (ІІІ) сорбентами на основі оксигідроксиду цирконію Український державний хіміко-технологічний університет Смотраєв Р.В., к.т.н., доц., кафедра технології неорганічних речовин та екології
2 Скороход Ганна Павлівна Оцінка якості питної води міста Херсона Херсонський гідрометео-рологічний технікум Одеського державного екологічного університету Букарєва С.А., к.геогр.н., завідувач з науково-виробничої практики
3 Штика Ольга Сергіївна Дослідження процесів сорбції двофазних рідин пористими матеріалами для оцінки ефективності їх застосування з метою очищення водного середовища Technical University of Lodz, Poland Jerzy Sek, Dr. Sc., Professor
4 Коваленко Наталія Станіславівна Дослідження способу знезалізнення води з підземних джерел із застосуванням гуматів Національний університет харчових технологій Деменюк О.М., к.т.н., доц., кафедра технології цукру і підготовки води
Номінація 8
Збереження біотичного різноманіття та формування екомережі
3 Бобровська Надія Володимирівна Концептуальний підхід природно-ресурсного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки Миколаївський національний аграрний університет д.екон.н., проф., декан обліково-фінансового факультету
Номінація 9
Енергоефективність, енергоощадність, екологічно чисті технології та збалансований розвиток суспільства
1 Артюхов Артем Євгенович, Кремнєв Олександр Васильович Застосування вихрових і високотурбулізованих потоків в технології утилізації відходів виробничтва аміачнної селітри Сумський державний університет -
2 Сичікова Яна Олександрівна Наноструктуровані матеріали для суперконденсаторів як основа забезпечення енергоефективності та енергоощадності держави Бердянський державний педагогічний університет Вамболь С.О., д.т.н., проф., завідувач, кафедра теоретичної механіки
3 Мольський Олександр Сергійович Утилізація скидної теплоти холодильних машин розподільчого центру Харківський державний університет харчування та торгівлі Потапов В.О., д.т.н., проф., завідувач, кафедра холодильної та торговельної техніки і прикладної механіки
Номінація 11
Хіммотологія, альтернативні та перспективні моторні палива
1 Каменєва Валерія Миколаївна Властивості композиційних біодизельних палив, одержаних з нехарчових жирів Український державний хіміко-технологічний університет Шевченко О.Б., к.т.н., доц., кафедра хімічної технології палива
Номінація 12
Біоенергетика, біомаса та екобіотехнології
2 Черниш Єлизавета Юріївна Розробка біотехнології видалення сполук сірки із газових потоків з використанням мінерального носія на основі фосфогіпсу Сумський державний університет Пляцук Л.Д., д.т.н., проф., завідувач, кафедра прикладної екології
Номінація 13
Екологічна безпека у транспортній галузі
1 Калініченко Олег Олександрович, Монаршенко Тетяна Володимирівна, Качмар Роман Ярославович Допалювання дизельної сажі на оксидних каталізаторах, отриманих методом анодно-іскрового осадження Український державний хіміко-технологічний університет Сніжко Л.О., д.х.н., проф., завідувач, кафедра хімічної технології палива
2 Тулученко Надія В’ячеславівна Зменшення впливу екотоксикантів у дорожньому будівництві шляхом комплексного застосування продуктів переробки льону олійного Херсонський національний технічний університет Чурсіна Л.А., д.т.н., проф., завідувач, кафедра товарознавства, стандартизації та сертифікації
2 Гнідак Яна Василівна Оцінка викидів шкідливих речовин на потенційно небезпечних об’єктах авіапідприємств НАУ Черняк Л.М., к.т.н., доц., кафедра екології
3 Трофімов Ігор Леонідович Зниження викидів моторного транспорту у атмосферу НАУ -
Номінація 15
Екобезпека урбоекосистем, екологічні рішення для комунального господарства, енергоефективні житлові будівлі
1 Стець Галина Василівна Дослідження та районування території урбоекосистем м.Києва за ступенем паразитарного забруднення з використанням біоіндикатора паразитичної нематоди Toxocara canis Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Волошина Н.О., д.б.н., доц., завідувач, кафедра екології
2 Космачова Анна Миколаївна Підвищення ефективності санітарно-захисних зон підприємств і об’єктів з використанням спеціально відібраних видів рослин – поглиначів важких металів (на прикладі м.Миколаєва) Одеська національна академія харчових технологій Цикало А.Л., д.хім.н., проф., факультет прикладної екології, енергетики та нафтогазових технологій
3 Пушкарьова-Безділь Тетяна Миколаївна Фітомеліоративна здатність синантропних видів і їх угруповань у газонних урбоекосистемах міста Львів залежно від віку забудови Уманський національний університет садівництва -
Номінація 16
Поводження з відходами, полігони твердих побутових відходів
1 Аблєєва Ірина Юріївна Технологія утилізації бурового шламу з одержанням гіпсобетону Сумський державний університет Пляцук Л.Д., д.т.н., проф., завідувач, кафедра прикладної екології
1 Панченко Тетяна Ігорівна Класифікація медичних відходів – передумова поводження з ними в регіонах України Одеський державний екологічний університет Сафранов Т.А., д.геол.-мін.н., проф., завідувач, кафедра прикладної екології
2 Дьяченко Юлія Сергіївна Ефективна система транспортування твердих побутових відходів крупних міст з місць їх утворення до місць їх остаточної концентрації НАУ Савченко Л.В., к.т.н., доц., кафедра логістики
3 Сільченко Ганна Валентинівна, Олійник Юлія Святославівна, Онищенко Анна Олегівна, Шабельник Ілона Юріївна Формування стратегії управління відходами для розв’язання муніципальних проблем у сфері поводження з відходами НТУУ «КПІ» Вовк О.О., д.т.н., доц., кафедра інженерної екології
3 Родная Діана Віталіївна Зниження екологічної небезпеки при поводженні з відходами Національний транспортний університет Вайганг Г.О., к.т.н., асистент, кафедра екології та БЖД
Номінація 17
Проблеми поводження з радіоактивними відходами
2 Роговик Людмила Василівна, Ковальчук Віолета Михайлівна, Пасека Сергій Олексійович, Дубина Олена Федорівна, Швець Інга Віталіївна Розроблення контейнера осклованих радіоактивних відходів з підвищеним рівнем радіоаційного захисту Подільський державний агро-технічний університет -
Вконтакте
Одноклассники
Google+
LinkedIn