e-mail: youth_for_nature@ukr.net

044-406-74-52, 067-498-38-73
Радомська Маргарита Мирославівна

Всеукраїнський конкурс студентів і молодих вчених
"Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні"

Результати конкурсу

Результати оцінювання робіт-учасників ІІI Всеукраїнського конкурсу
«МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2017»
Місце
Прізвища авторів Назва роботи Установа Науковий керівник
Відновлювані джерела енергії та енергоефективність
1 Дяденчук Альона Федорівна, Кідалов Віталій Валерійович Застосування поруватих напівпровідників в енергозберігаючих технологіях Бердянський державний педагогічний університет Рогозін Ігор Вікторович, к. ф.-м. н., доц.
2 Гусєва Віта Анатоліївна Дослідження методів використання опалого листя в якості відновного ресурсу для створення твердого біопалива Криворізький національний університет Кірієнко Світлана Михайлівна, к. б. н., доц.
2 Шипілова Анастасія Юріївна Виробництво паливного брикету із гідролізованих відходів деревопереробних підприємств Херсонський державний університет Пилипчук Людмила Львівна, к. б. н., доц.
3 Майданюк Анастасія Дмитрівна, Доценко Олег Анатолійович Використання рослинних відходів для виробництва енергії в Україні Вінницький національний технічний університет Васильківський Ігор Володимирович, к. т. н., доц.
Водопостачання, водовідведення, технології очищення забруднених вод
1 Карпенко Андрій Андрійович Технологія очистки стічних вод від формальдегіду Придніпровський державний металургійний коледж Хмарук Юлія Миколаївна
2 Мельник Анастасія Олександрівна Моніторинг забруднених водойм тваринами біоіндикаторами на прикладі річки Інгулець Криворізький національний університет Кірієнко Світлана Михайлівна, к. б. н., доц.
2 Гладченко Лілія Миколаївна Удосконалення технології очищення стічних вод авіапідприємств від нафтопродуктів за допомогою біосорбентів Національний авіаційний університет Матвєєва Олена Львівна, к. т. н., доц.
3 Гавеля Вікторія Вікторівна Методи очищення та опріснення мінералізованих шахтних вод підприємств гірничої промисловості Криворізький національний університет Панова Світлана Миколаївна, к. т. н., доц
3 Кравець Марія Олександрівна Прогноз міграції 137Cs в каскадах Голосіївських ставків методом камерних моделей Національний авіаційний університет Кутлахмедов Юрій Олексійович, д. б. н., проф.
3 Тодорова Олена Іванівна Ймовірнісна оцінка характеристик небезпечного гідрологічного явища - дощових паводків на річках Гірського Криму Одеський державний екологічний університет Овчарук Валерія Анатоліївна, к. геогр. н., доц
Екобезпека урбоекосистем, екологічні рішення для комунального господарства
1 Бур'ян Роман Вікторович Хімічний склад тополі пірамідальної як діагностична оцінка стану міського середовища Черкаський державний технологічний університет Чемерис Інгріда Альгімантівна, к. б. н., доц.
2 Юрченко Юлія Дмитрівна "Зелені маршрути" у системі екологічного менеджменту міських територій на прикладі м. Харкова Харківський національний університет ім. В. Каразіна Тітенко Ганна Валеріївна, к. геогр. н., доц., декан
2 Гайдук Віта Борисівна, Кушнір Діана Володимирівна Обґрунтування та розроблення структурної організації ливневої каналізації м. Кам'янця-Подільського Подільський державний аграрно-технічний університет Шелудченко Леся Сергіївна, к. т. н., доц.
3 Макарчук Дарина Сергіївна, Малєєв Володимир Олексійович Вплив підтоплення на природно-ресурсний потенціал Херсонщини Херсонський національний технічний університет Малєєв Володимир Олексійович, к.с.-г.н., доц.
3 Саєвський Денис Дмитрович Дослідження проблем пов'язаних з виконанням геодезичних робіт та постановки на кадастровий облік курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних ресурсів країни Національна металургійна академія України Саввін О. В., к. т. н., доц., Матухно Олена Вікторівна, к. т. н., доц.
Екологічна безпека у транспортній галузі
1 Магдійчук Анна Петрівна Оцінка ефективності використання сапоніту у фітомеліорації піщаних кар'єрів в умовах Лісостепу Хмельницький національний університет Міронова Наталія Геннадіївна, к. сіл.-госп. н., доц.
2 Притика Ксенія Олексіївна Оцінка та прогнозування впливу транспортного потоку на стан шумового забруднення автомагістралей м. Києва Національний транспортний університет Вайганг Ганна Олександрівна, к. т. н.
3 Комар Катерина В'ячеславівна Екологічні аспекти впливу дорожніх умов на безпеку транспортної системи м. Києва Національний транспортний університет Вайганг Ганна Олександрівна, к. т. н.
Екологічно чисті технології та збалансований розвиток суспільства
1 Смірнова Тетяна Юріївна Еколого-економічні розрахунки розробки родовища Горішнє-Плавнинського Криворізький національний університет Кірієнко Світлана Михайлівна, к. б. н., доц.
2 Гавеля Євгенія Вікторівна Штучні агроекосистеми на базі гідропонного вирощування Криворізький національний університет Панова Світлана Миколаївна, к. т. н., доц
2 Мовсесян Діана Юріївна Оцінка кислотно-основної буферності урбоземів м. Черкаси із застосуванням ГІС-технологій Черкаський державний технологічний університет Мислюк Ольга Олександрівна, к. х. н., доц.
3 Ільчук Анна Володимирівна Порівняльна еколого-економічна оцінка транспортних систем України та Австрії Національний транспортний університет Вайганг Ганна Олександрівна, к. т. н.
Оцінка стану довкілля, екологічні бази даних та прогнозування розвитку природно-техногенних процесів
1 Медведєва Юлія Вікторівна Особливості забруднення важкими металами рослинної продукції, вирощеної у межах урбогеосистеми Харківський національний університет ім. В. Каразіна Некос Алла Наумівна, д. геогр. н., проф.
2 Соловенюк Катерина Федорівна Оцінка ризику для здоров'я населення м. Житомир від забруднення атмосферного повітря Житомирський національний агроекологічний університет Герасимчук Людмила Олександрівна, к. сіл.-госп. н.
2 Піньковська Анастасія Олександрівна, Алімова Ірина Олександрівна Кількісні, масові та метричні ознаки плодів та насіння Gleditsia triacanthos та їх динаміка під впливом факторів навколишнього середовища в умовах м. Мелітополя Таврійський державний агротехнологічний університет Щербина Валентина Вікторівна, к.б.н., ст. викладач
3 Фарина Альона Миколаївна Проблема використання шламосховищ гірничозбагачувальних комбінатів ДВНЗ "Криворізький національний університет"
3 Зубрицький Богдан Сергійович Дослідження динаміки гроз за даними мережі грозопеленгації (на прикладі Волині) Луцький національний технічний університет Федонюк Віталіна Володимирівна, к. геогр. н., доц., Федонюк Микола Ананійович, к. геогр. н., доц
3 Якушенко Дарія Вадимівна, Тютюнник Ольга В'ячеславівна, Понайда Світлана Сергіївна Дослідження екологічного стану об'єктів довкілля на території м. Кам'янське з використанням методів біоіндикації Дніпродзержинський енергетичний технікум Кам'янський державний енергетичний технікум Понайда Світлана Сергіївна, спеціаліст, викладач
Поводження з відходами, полігони твердих побутових відходів
1 Тодорович Олена Сергіївна, Сиротіна Ірина Олегівна Modern complex technology of waste treatment Національний авіаційний університет Павлюх Леся Іванівна, к. т. н., доц.
1 Бордюг Наталія Сергіївна, Манецький Юрій Павлович Еколого-економічна оцінка ефективності сортування твердих побутових відходів на прикладі м. Житомира Житомирський національний агроекологічний університет
2 Мартиненко Віталіна Олегівна, Замікула Костянтин Олександрович Запобігання утворенню шламів при зберіганні нафти, мазуту та технології їх утилізації Український державний хіміко-технологічний університет Тертишна Олена Вікторівна, к. т. н., доц.
2 Шеремет Катерина Олегівна Зруйновані склади агрохімікатів, як потенційне джерело забруднення компонентів довкілля Харківський національний університет ім. В. Каразіна Некос Алла Наумівна, д. геогр. н., проф.
3 Білоус Марія Володимирівна Розробка раціональної схеми поводження з твердими побутовими відходами для Полтавської області Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка Ілляш Оксана Едуардівна, к. т. н., доц.
3 Лавренюк Інна Василівна, Бобровська Надія Володимирівна Пріоритети утилізації відходів на локальних засадах Миколаївський національний аграрний аніверситет Бобровська Надія Володимирівна, к. економ. н., ст. викл.
Хіммотологія, альтернативні та перспективні моторні палива
1 Шкекіна Альона Валеріївна, Каменєва Валерія Миколаївна Вплив дизельного палива з альтернативними компонентами на конструктивні матеріали Український державний хіміко-технологічний університет Шевченко Олена Борисівна, к. т. н.
1 Богдан Ігорь Сергійович Продукти піролізу вугілля як сировина для отримання вуглeцевих наноматеріалів Національна металургійна академія України Кєуш Ліна Геннадіївна, к. т. н.
2 Коваленко Тетяна Павлівна Одержання поліметакрильних присадок та дослідження експлуатаційних властивостей легованої індустріальної оливи Національний університет "Львівська політехніка"
3 Сільва Рубіо Луїс Антоніо, Гарсія Камачо Ернан Улліанодт Лічильник викидів ДВЗ Вінницький національний технічний університет Васильківський Ігор Володимирович, к. т. н., доц.
Вконтакте
Одноклассники
Google+
LinkedIn