e-mail: youth_for_nature@ukr.net

044-406-74-52, 067-498-38-73
Радомська Маргарита Мирославівна

Всеукраїнський конкурс студентів і молодих вчених
"Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні"

Результати конкурсу

Результати оцінювання робіт-учасників ІV Всеукраїнського конкурсу
«МОЛОДЬ І ПРОГРЕС У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2018»
Місце
Прізвища студентів Назва роботи Установа Науковий керівник
Водопостачання, водовідведення, технології очистки забруднених вод
І Возняк Олена Олегівна Вивчення впливу мікрохвиль на сорбційні властивості природних сорбентів Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Сиса Леонід Володимирович, доцент кафедри екологічної безпеки, к.х.н., доцент
ІІ Журавель Вікторія Сергіївна Аналіз екологічних показників водогосподарського комплексу Полтавської області Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Степова Олена Валеріївна, доцент кафедри прикладної екології та природокористування, к.т.н.
ІІ Карпуніна Дар’я Петрівна Оцінка ефективності очистки стічних вод від іонів важких металів з використанням природних сорбентів Черкаський державний технологічний університет Хоменко Олена Михайлівна, завідувач кафедри екології, професор, к.х.н., доцент; Єгорова Оксана В’ячеславівна, викладач кафедри екології, к.т.н.
ІІІ Лозова Тетяна Михайлівна Оцінка інтенсивності антропогенного впливу за рівнем флуктуаційної асиметрії морфологічних структур Національний транспортний університет Барабаш Олена Василівна, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності, к.б.н., доцент
ІІІ Ващенко Євгенія Андріївна Оцінка роботи очисних споруд м. Херсона Херсонський національний технічний університет Малєєв Володимир Олексійович, доцент кафедри хімії, екології та безпеки життєдіяльності, к. с.-г. н., доцент
ІІІ Семченко Лариса Станіславівна Схематизація критеріїв оцінки та порівняльна характеристика еко-сертифікатів Київський національний університет будівництва і архітектури Зінов’єва Олена Сергіївна, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища, к. арх. н.
Дистанційне зондування Землі та геоінформаційні технології
І Мірошниченко Олена Михайлівна Розробка ГІС-сервісу для боротьби з льодовими сталактитами в Україні Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» Горелик Станіслав Ігорович, в.о. завідувача кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі, к.т.н.
ІІ Скаржинець Настасія Павлівна Використання даних дистанційного зондування для дослідження ураженості бурштиновими розробками території Дубровицького району Рівненської області Луцький національний технічний університет Картава Олена Феодосіївна, доцент кафедри екології та агрономії, к.геогр.н.
ІІ Присяжнюк Тетяна Миколаївна Використання геоінформаційних систем для 3-D моделювання диференціації едафотопів та ґрунтового покриву індустріальних територій Криворізький національний університет Долина Олександр Олександрович, ст. викладач кафедри екології, к.б.н.; Бондаренко Анатолій Миколайович, д.м.н., професор
ІІІ Макарова Анна Миколаївна Розробка методики прогнозування техногенних землетрусів з використанням ГІС-технологій Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» Горелик Станіслав Ігорович, в.о. завідувача кафедри геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі, к.т.н.
ІІІ Радіонова Ірина Ігорівна Просторово-часова оцінка шумового забруднення території м. Первомайський Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Максименко Надія Василівна, доцент кафедри моніторингу довкілля та природокористування, д.геогр.н., професор, завідувач кафедри
ІІІ Прохоренко Анастасія Юріївна Дослідження умов формування та екологічного впливу міського острова тепла (на прикладі Луцька) Луцький національний технічний університет Федонюк Микола Ананійович, доцент кафедри екології та агрономії факультету екології, туризму та електроінженерії, к.геогр.н.
Екологічна безпека у транспортній галузі та екобезпека урбоекосистем, технології захисту навколишньго середовища
І Комар Катерина Вячеславівна Вплив експлуатаційних показників якості дороги на рівень забруднення придорожнього середовища Національний транспортний університет Матейчик Василь Петрович, декан автомеханічного факультету, професор кафедри Екології та безпеки життєдіяльності, д.т.н., проф., Вайганг Ганна Олександрівна, доцент кафедри кібербезпеки та соціальних наук Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ "Університет банківської справи"
ІІ Крива Маргарита Сергіївна Забезпечення екологічної безпеки при утилізації гумо-технічних відходів Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова Маркіна Людмила Миколаївна, завідувач кафедри Цивільної та техногенної безпеки, к.т.н., доцент
ІІ Чижик Наталія Віталіївна Особливості використання газонних квітів в якості фіторемедіантів ґрунтового покриву міста Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Кривицька Іветта Анатоліївна, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти
ІІІ Кузик Ігор Романович Геоекологічні параметри сталого функціонування комплексної зеленої зони міста Тернополя Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Царик Любомир Петрович, завідувач кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін, д.геогр.н., професор
ІІІ Козак Крістіна Миколаївна Автоматизація гідропонних систем Криворізький національний університет Долина Олександр Олександрович, старший викладач кафедри екології, к.б.н., Бондаренко Анатолій Миколайович, завідувач кафедри екології, д.м.н., професор
ІІІ Голуб Юлія Михайлівна Напрями забезпечення збалансованого розвитку міст (на прикладі міста Чернігів) Київський національний університет імені Тараса Шевченка Кононенко Олена Юріївна, старший науковий співробітник, доцент кафедри економічної та соціальної географії, к.е.н.
Поводження з відходами, полігони твердих побутових відходів
І Третьяков Олег Віталійович Зменшення екологічних ризиків шляхом комплексної переробки відходів винограду у харчовій промисловості Херсонський державний аграрний університет Воєвода Надія Вячеславівна, ст. викл. кафедри інженерії харчового виробництва, к.т.н.
ІІ Мельник Анастасія Олександрівна Дослідження ефективних методів створення штучних ґрунтів на основі відходів харчової промисловості Криворізький національний університет Долина Олександр Олександрович, старший викладач кафедри екології, к.б.н., Бондаренко Анатолій Миколайович, завідувач кафедри екології, д.м.н., професор
ІІ Ключник Наталя Юріївна Дослідження та створення екологічно безпечної грибної ферми в умовах безвідходного виробництва Криворізький національний університет Кірієнко Світлана Михайлівна к.б.н., доцент
ІІ Волошин Олексій Григорович Екологічний менеджмент вітчизняних компаній в аспекті реалізації стратегії сталого розвитку Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Шевченко Валентина Григорівна, доцент кафедри екології, к.б.н.
ІІІ Карлик Олена Ігорівна, Лисицька Єлизавета Андріївна Використання відходів рослинництва і тваринництва у якості сировини для виробництва паливних брикетів Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Никифорова Олена Олексіївна, ст. викл. кафедри Біотехнології та біоінженерії
ІІІ Шишкіна Анастасія Костянтинівна Утилізація відходів виробництв з метою отримання твердого палива Національна металургійна академія України (НМетАУ) Чемеринський Михайло Сергійович, доц. кафедри металургійного палива та вогнетривів, к.т.н.
ІІІ Ярош Олександр Віталійович Оцінка біоенергетичного потенціалу Полтавської області Полтавська державна аграрна академія Самойлік Марина Сергіївна, професор кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля, завідувач кафедри, д.е.н.
Хіммотологія, альтернативні та перспективні моторні палива
І Ярмола Тетяна Володимирівна Запобігання екологічним катастрофам на нафтопереробних заводах методом захисту обладнання від корозії Національний університет «Львівська політехніка» Топільницький Петро Іванович, доцент каф. хімічної технології переробки нафти і газу, к.т.н., доцент, Романчук Вікторія Володимирівна, старший науковий співробітник, к.т.н.
ІІ Гриб Аліна Олегівна Оцінка впливу АЗС на навколишнє середовище Національний Авіаційний Університет Черняк Лариса Миколаївна доцент кафедри екології, к.т.н., доцент
ІІ Кукса Тетяна Сергіївна Фізико-хімічні властивості високооктанових бензинів, що вміщують вторбутанол ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» Шевченко Олена Борисівна, доцент кафедри хімічної технології палива, к.т.н.
ІІІ Natalia Podgórska, Kaja Maciejowska Modern techniques of producing alternative fuel Ржешувська політехніка Казимир Лейда, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння та транспорту Жешувської політехніки (Республіка Польща), д.т.н, професор
ІІІ Karolina Krajewska, Ziemowit Pliszewski Hydrogen as a fuel used in road transport and air Ржешувська політехніка Казимир Лейда, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння та транспорту Жешувської політехніки (Республіка Польща), д.т.н, професор
ІІІ Tomasz Kuśnierz Alternative fuels (biofuels) Ржешувська політехніка Казимир Лейда, завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння та транспорту Жешувської політехніки (Республіка Польща), д.т.н, професор
Вконтакте
Одноклассники
Google+
LinkedIn